Zadaj pytanie

Montaż kominków

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Kominki/Kominki akumulacyjne/

Kominki akumulacyjne

W kominkach akumulacyjnych ciepło oddawane jest za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka, a nie jak w kominku konwekcyjnym tylko za pośrednictwem szyby i kratek.

Kominek przekazuje nagromadzone ciepło do obiektu, zachowując jednocześnie pewną część na później, w obrębie własnej powierzchni.

Kominki akumulacyjne

Dzieje się tak ponieważ do wykonania obudowy nie używa się standardowych izolatorów, tylko specjalne materiały, które charakteryzują się bardzo dobrą kumulują ciepła. Taki typ kominka posiada wiele zalet, uzyskiwane są w nim maksymalne ilości energii przy minimalnej ilości drewna – odzysk ciepła ze spalin, które w zwykłym kominku wpuszczamy w komin. Nie występuje efekt przegrzania, jak w zwykłym kominku, ponieważ ciepło z bryły kominka równomiernie i łagodnie promieniuje do otoczenia. Jego użytkowanie jest znacznie wygodniejsze, czas pomiędzy załadunkami drewna znacznie się wydłuża, co poprawia komfort ogrzewania domu kominkiem.

Wykorzystane mogą być różne systemy:
kominek akumulacyjny z kratkami, bez kratek, kominek akumulacyjny z dodatkową masą akumulacyjną na wkładzie kominkowym (krążki akumulacyjne) lub kominek akumulacyjny z dodatkową masa akumulacyjną obok wkładu kominkowego (kanały akumulacyjne), piece akumulacyjne, piecokominki.

  PIECOKOMINKI AKUMULACYJNE Z AKUBETU - CEBUD


Współczesne instalacje pieców pokojowych - PIECOKOMINKÓW z AKUBETU - nowej generacji kompozytu szamotowego

Do alternatywnego – podstawowego ogrzewania całych domów z zachowaniem ozdobnej funkcji kominkowej, umożliwiającej wzrokowy kontakt z naturalnym ogniem z drewna należą piece pokojowe z przeszklonymi drzwiczkami.

Posiadają ciepłą grzewczą zabudowę i do paleniska (wkładu) zawsze mają podłączony kanałowy akumulacyjny wymiennik ciepła w formie nieusuwalnego filtra spalin niekiedy jeszcze dodatkowo uzupełnionym wymiennikiem powietrznym lub wodnym. Piece tradycyjnie budowane były z cegieł lub prefabrykatów na bazie tradycyjnego standardowego szamotu. Współczesne mogą być już budowane na bazie nowoczesnych, ognio-trwałych betonów szamotowych tzw. ciężkich szamotów, a w naszej firmie z kompozytu akumulacyjnego - AKUBETU o wielokrotnie podwyższonych parametrach grzewczych.

 

Z punktu widzenia architektonicznego mogą być:

- budowane w formie tradycyjnej bryły pieca kaflowego zwykle z mniejszą szybą, lub

- budowane w formie nowoczesnej bryły tynkowanej wykładanej częściowo kaflami lub kamieniem, zwykle z większymi szybami drzwiczek paleniskowych umożliwiającymi duży ogląd ognia. Zwykle o podwójnym przeszkleniu ograniczają emisje ciepła.

 

Z punktu widzenia technicznego mogą być:

- budowane z zastosowaniem stalowo-żeliwnych wkładów lub akumulujących palenisk zduńskich PPA, do których dołącza się układy akumulacyjnych wymienników ciepła w różnym ułożeniu stanowiących nieusuwalny filtr cząstek stałych (pyłów PM).
W rozwiniętych instalacjach może być dołączany jeszcze stalowo-żeliwny, konwekcyjny rekuperator powietrzny lub nasadowa głowica wodna (OGW). Można też akumulacyjne wymienniki ciepła łączyć z nowoczesnymi przystosowanymi do takiej współpracy wkładami wodnymi.

- mogą przybierać formę rustykalnego kominka kaflowego czy kamiennego (marmurowego), albo też formę bardzo nowoczesną, dużą lub małą, także o powierzchniach tynkowanych. Nasadzając bezpośrednio na palenisku akumulacyjne wymienniki ciepła możemy budować bardzo małe bryły o średnicy czy boku ok. 60 cm, które łatwo zaprojektować nawet do bardzo małych domów w tym także niskoenergetycznych. Zapewniają im najbardziej komfortowy wielogodzinny system ogrzewania (bez przegrzewania).


PIECE POKOJOWE – PIECOKOMINKI
produkowane z Akubetu o podwyższonych parametrachgrzewczych
SKŁADAJĄ SIĘ Z:

1. Paleniska piecowego - wkładu akumulacyjnego lub stalowo-żeliwnego dowolnego typu, pod warunkiem, że zapewniają właściwą emisję i dopływ powietrza do komory spalania w ilości potrzebnej do poprawnego i ekologicznego spalania z wyliczonej porcji drewna czy brykietu (8-10 cm²/ kg). Jego wielkość, rozmiar szyby i moc grzewczą należy uwzględnić, dostosowując do potrzeb grzewczych ogrzewanych pomieszczeń.

2. Akumulacyjnego wymiennika ciepła – prefabrykowanego z CMA wybudowanego w formie filtra piecowego, który możemy zamontować jako stojący niezależnie lub nasadowo nad paleniskiem zawsze o jednym strumieniu przepływu spalin, w układzie wielozwrotnym lub wachlarzowym. Celem lepszego dostosowania się do różnych wielkości bryły i różnych potrzeb grzewczych domów, produkowane są w formie modułów (kostek) większych 28×28×28cm CMA , i mniejszych 25×25×25cm CMA-M oraz krążków ø 45cm CMA -R

3. Grzewczych ścian bryły zamykających komorę wewnetrzną akumulacyjnego piecokominka. Wykonane mogą być z kafli tradycyjnych lub nowoczesnych wielkogabarytowych oraz specjalnych płyt AKUBETOWYCH o różnych właściwo-ściach grzewczych- CPA, CPA-K, CPK. Zaleca się stosowanie materiałów wykończeniowych ceramicznych, choć dopuszcza się też inne odporne na wysoką temperaturę.

 

Ile kg masy i ile kg drewna?

W piecach i piecokominkach używanych do ogrzewania domów, aby zachować ekologiczny jak i ekonomiczny, wysoki poziom sprawności spalania, należy przestrzegać ustalonej dla paleniska (wkładu) przewidzianej przez producenta wielkości załadunku drewna (2-4 kg), którą należy powiększyć o dodatkową ilość opału wyliczoną z typu i wielkości dłączonego wymiennika ciepła (do 16kg).

Stosując akumulacyjny Akubetowy wymiennik ciepła z bloczków CMA (Cermicznych Modułów Akumulacyjnych) maksymalnie do 1100 kg dodatkową porcję drewna w szybki sposób wyliczamy wg ogólnej zasady: na każde 70-130 kg masy jeden dodatkowy kg drewna.

Dla przykładu: Gdy rozpoczynamy palenie lub dokładamy drewno w cyklu załadunków co 8-12 godz., a np. wielkość wymiennika ciepła wynosi 770kg to: 770kg : 70kg = 11kg dodatkowego załadunku drewna (co łącznie z fabrycznym wsadem paleniskowym może wynieść ok. 15 kg. W dokumentacji technicznej nowych palenisk PPA z Akubetu wielkość załadunku jest już podawana łącznie do przewidywanej wielkości układu CMA. Jeżeli chcemy dokładać drewna częściej np. po 4 godzinach lub jest cieplej i nie potrzebujemy dużo ciepła, to ilość drewna w kolejnym załadunku należy proporcjonalnie pomniejszyć do: 770kg: 130= 6kg drewna.

 

NOWE ZWIĘKSZONE PARAMETRY GRZEWCZE AKUBETU

Kluczowe właściwości, które łącznie decydują o jego podwyższonych parametrach grzewczych to: bardzo wysoka przewodność cieplna, duża gęstość i wysoka akumulacyjność (pojemność cieplna).

Te doskonałe parametry techniczne, a zwłaszcza wysoka przewodność cieplna AKUBETU pozwala osiągnąć efekt nagrzania pieca nawet jednorazowym załadunkiem przy dużej porcji drewna (do 20kg) bez konieczności rozkładania jej na mniejsze załadunki.

- Dzięki wysokiej gęstości AKUBETU (do 2,85 kg/ dm3) osiągamy bardzo dużą zdolność akumulacji ciepła oraz bardzo wyrównany i długi średnio 12 – 24 godzinny okres grzewczy, podobny do tradycyjnych pieców kaflowych, który umożliwia ogrzewanie znacznie większych powierzchni, a często nawet całego domu.

- Wybudowane z Akubetu piece pokojowe – piecokominki, pozwalają na dostosowanie mocy grzewczej między 1 – 8 kW w całym okresie grzewczym. Pozwala to na stałe i zrównoważone ogrzewanie tak starych jaki i nowoczesnych domów mieszkalnych.

- Dzięki znikomej rozszerzalności cieplnej AKUBETU, nasze instalacje grzewcze posiadają bardzo długą żywotność i najniższą awaryj-ność funkcjonowania.

- Praktycznie znikome zjawisko skurczu materiału, pozwala nawet na wypalanie urządzeń z Akubetu dopiero po ich wybudowaniu (pod nadzorem specjalisty – zduna), co było nie możliwe przy stosowaniu cegieł i betonów ze zwykłego szamotu. Dziś zwykle prefabrykaty sprzedaje się już wstępnie przepalone.

- Jego parametry techniczne są doskonale dostosowane do spalania wyłącznie drewna – biomasy wraz z bezrusztową konstrukcją palenisk, uniemożliwiają palenie w piecu węglem.

- Parametry Akubetu, pozwalają na uznanie wybudowanych z nich pieców akumulacyjnych za tzw. mikroinstalacje grzewcze, produkujące ciepło wyłącznie z drewna – biomasy, co pozwala im na wypełnienie warunków Dyrektywy Unii Europejskiej o instalacjach z Odnawialnych Źródeł Energii - OZE.

- Jeżeli do budowy pieca zastosujemy wkład stalowy lub żeliwny to będzie on emitował ciepło szybciej i ze znacznie większą mocą, ale tylko w ciągu 1 – 2 godzinnej fazy spalania. Jeżeli palenisko zostanie wybudowane już w technologii akumulacyjnej z AKUBETU, to będzie ono emitowało ciepło powoli i łagodniej przez cały 8 – 24 godzinny okres grzewczy z dopasowaną mocą. Wytworzona w palenisku wysoka temperatura 600 – 800ºC spalin, podczas przepływu z paleniskado komina, w akumulacyjnym wymienniku zostaje obniżona do temp. 100-200ºC. Duży odbiór ciepła w Akubetowym kanałowym wymienniku ciepła umożliwia osiągnięcie wysokiej sprawności grzewczej minimalizując zużycie opału. W ten sposób całe urządzenie stanie się tanie i wygodne w użytkowaniu.


NASADY KUMULACYJNE NA WKŁAD

Kominki grzewcze w systemie mieszanym łączą kominek konwekcyjny z efektywnością pieca akumulacyjnego. Największą zaletą tego rozwiązania jest wysoka efektywność grzewcza przy zachowaniu prawdziwej wizji ognia kominkowego. Przy budowie kominków grzewczych stosuje się masy akumulacyjne, w różnej postaci i kształtach. Spaliny z paleniska wkładu kominkowego kierowane są do kanałów ceramicznych lub nasadowych krążków tworzących masę akumulacyjną. Przechowują one energię cieplną na następnych kilka do kilkunastu godzin. Masa akumulacyjna w kominku zajmuje znacznie mniejszą objętość niż szamotowa w piecu kaflowym, spełnia jednak doskonale swoje zadanie ze względu na znacznie większą gęstość.

Obudowa kominka wykonana jest z materiałów ceramicznych, dobrze przewodzących ciepło, takich jak kafle piecowe, płyty lub cegły szamotowe. Do budowy wykorzystuje się tynki i inne materiały zduńskie przystosowane do wysokich temperatur. W obudowie nie stosuje się kratek wydmuchujących gorące powietrze do pomieszczenia w którym stoi kominek. Ciepło oddawane jest przede wszystkim za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka. W związku z przejęciem przez masę kumulacyjną nadwyżki ciepła i sukcesywne jej uwalnianie w czasie, nie występuje efekt przegrzania pomieszczenia i zachowany jest wysoki komfort cieplny przez wiele godzin.


Zestawy akumulacyjne do kominków - Owo.pl

- Warstwowe zestawy akumulacyjne, do instalacji na wkładach kominkowych.
- Akumulacja boczna (zawiesia) do montażu na korpusach wkładów kominkowych.
- Panele akumulacyjne do postawienia obok wkładu kominkowego.

Elementy wykonane z ciężkich żaroodpornych betonów akumulacyjnych, na bazie kruszyw: szamotowych, magnezytowych, lub betonu AkuMix .
Akumulowanie ciepła oznacza zdolność zestawów akumulacyjnych, do gromadzenia i magazynowania w jego wnętrzu określonej porcji energii cieplnej, która następnie może być przez pewien okres czasu przez ten materiał oddawana.


Systemowe materiały akumulacyjne umożliwiające magazynowanie ciepła w kominku.
Równomierne i stopniowe oddawanie ciepła z kominka, ograniczające efekt przegrzewania pomieszczeń i wydłużenie w czasie ogrzewania.
Zwiększają sprawność i komfort użytkowania kominka.
Termo moduły, kręgi i system zawiesi bocznych, służące do obioru nadmiaru ciepła z rury dymowej i korpusu wkładów kominkowych.


Przedstawiamy etapy wykonania tzw. “ciepłej obudowy kominka”.

Została ona wykonana z płyt szamotowych. Utworzone kanały wydłużają drogę spalin z wkładu grzewczego do komina. Tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym palenisku.
W zabudowie znalazł się wkład kominkowy Bef Optim 7.
W kominkach akumulacyjnych ciepło gromadzone jest w kanale dymowo grzewczym o bardzo dużej masie i oddawane powoli poprzez obudowę. Pozwala to uniknąć wysokich mocy szczytowych i dużych wahań temperatury w pomieszczeniu. W zależności od zastosowanej masy akumulacyjnej piec może potrzebować dłuższego czasu do osiągnięcia właściwej temperatury, jednak oddawanie ciepła trwa w sposób ciągły przez następne kilkanaście do dwudziestu kilku godzin. Dzięki temu nie musimy stale podkładać do paleniska, by mieć ciepło, a także nie jesteśmy narażeni na duże wahania temperatur w pomieszczeniu.

Aktualności