Zadaj pytanie

Kominki

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Kominki/Kominki akumulacyjne/

Kominki akumulacyjne

W kominkach akumulacyjnych ciepło oddawane jest za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka, a nie jak w kominku konwekcyjnym tylko za pośrednictwem szyby i kratek.

Kominek przekazuje nagromadzone ciepło do obiektu, zachowując jednocześnie pewną część na później, w obrębie własnej powierzchni.

Kominki akumulacyjne

Dzieje się tak ponieważ do wykonania obudowy nie używa się standardowych izolatorów, tylko specjalnych płyt ceramiczno-szamotowych odlewanych i wypalanych w temp. 1200 st C, które charakteryzują się bardzo dobrą kumulują ciepła. Taki typ kominka posiada wiele zalet, uzyskiwane są w nim maksymalne ilości energii przy minimalnej ilości drewna – odzysk ciepła ze spalin, które w zwykłym kominku wpuszczamy w komin. Nie występuje efekt przegrzania, jak w zwykłym kominku, ponieważ ciepło z bryły kominka równomiernie i łagodnie promieniuje do otoczenia. Jego użytkowanie jest znacznie wygodniejsze, czas pomiędzy załadunkami drewna znacznie się wydłuża, co poprawia komfort ogrzewania domu kominkiem.

Wykorzystane mogą być różne systemy – kominek akumulacyjny z kratkami, bez kratek, kominek akumulacyjny z dodatkową masa akumulacyjną na wkładzie kominkowym (krążki akumulacyjne) lub kominek akumulacyjny z dodatkową masa akumulacyjną obok wkładu kominkowego (kanały akumulacyjne).

NASADY KUMULACYJNE NA WKŁAD

Kominki grzewcze w systemie mieszanym łączą kominek konwekcyjny z efektywnością pieca akumulacyjnego. Największą zaletą tego rozwiązania jest wysoka efektywność grzewcza przy zachowaniu prawdziwej wizji ognia kominkowego. Przy budowie kominków grzewczych stosuje się masy akumulacyjne, w różnej postaci i kształtach. Spaliny z paleniska wkładu kominkowego kierowane są do kanałów ceramicznych lub nasadowych krążków tworzących masę akumulacyjną. Przechowują one energię cieplną na następnych kilka do kilkunastu godzin. Masa akumulacyjna w kominku zajmuje znacznie mniejszą objętość niż szamotowa w piecu kaflowym, spełnia jednak doskonale swoje zadanie ze względu na znacznie większą gęstość.

Obudowa kominka wykonana jest z materiałów ceramicznych, dobrze przewodzących ciepło, takich jak kafle piecowe, płyty lub cegły szamotowe. Do budowy wykorzystuje się tynki i inne materiały zduńskie przystosowane do wysokich temperatur. W obudowie nie stosuje się kratek wydmuchujących gorące powietrze do pomieszczenia w którym stoi kominek. Ciepło oddawane jest przede wszystkim za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka. W związku z przejęciem przez masę kumulacyjną nadwyżki ciepła i sukcesywne jej uwalnianie w czasie, nie występuje efekt przegrzania pomieszczenia i zachowany jest wysoki komfort cieplny przez wiele godzin.

PIECE AKUMULACYJNE

Jego zaletami są maksymalna efektywność spalania drewna oraz zdolność kumulacji wytworzonej energii cieplnej znacznie większa niż w kominku grzewczym. Piec kumulacyjny zbudowany jest z trzech podstawowych elementów: paleniska, masy akumulacyjnej i obudowy. Wszystkie elementy pozostają w związku z sobą, lecz są niezależne od siebie. Ten sposób budowy sprawia, że nie jesteśmy w zasadzie ograniczeni, co do bryły naszego pieca, dzięki czemu projektanci mogą popuścić wodzy fantazji indywidualizując projekty. Stosuje się paleniska szamotowe lub żeliwno – szamotowe, które zapewniają optymalne i całkowite spalanie drewna, uzyskując wysoką temperaturę na wyjściu spalin. Dzięki temu jest możliwe nagrzanie kilkuset kilogramowej masy kumulacyjnej, którą tworzą kanały wykonane z cegieł i płyt szamotowych lub gotowych modułów ceramicznych o wysokiej gęstości. Wielkość masy akumulacyjnej powiązana jest z rozmiarem paleniska i dobierana według prawideł rzemiosła zduńskiego, przyjmuje się, że na 1 kg suchego drewna przypada ok. 60 – 80 kg masy akumulacyjnej. Skuteczność masy w odzyskiwaniu ciepła, pokazuje spadek temperatury spalin z 800÷1000 ºC, na wyjściu z paleniska, do 140÷180 ºC przy wejściu do komina.

Wewnątrz pieca znajduje się zamknięte powietrze, które przenosi ciepło z masy na obudowę. Obudowy wykonane są z materiałów ceramicznych dobrze przewodzących ciepło, takich jak kafle piecowe lub odlewane płyty akumulacyjne. W piecach paleniska mają drzwi w ogóle pozbawione wizji ognia lub posiadają taką szybę, która umożliwia jedynie obserwację tego, co dzieje się wewnątrz. Szyby są mniejszych rozmiarów niż w kominkach, aby zminimalizować emisję ciepła i zakumulować go. Piec akumulacyjny ma doskonałą charakterystykę cieplną. Pomimo wytworzenia dużych ilości ciepła z jednego załadunku drewna, oddaje je w sposób ciągły przez następne kilkanaście do dwudziestu kilku godzin. Dzięki temu nie musimy stale podkładać do paleniska, by mieć ciepło, a także nie jesteśmy narażeni na duże wahania temperatur w pomieszczeniu.

PIECO-KOMINKI

Pieco-kominek stanowi kombinację pieców konwekcyjnych i akumulacyjnych. Obok ciepła zakumulowanego w kanałach ceramicznych wykorzystuje się do konwekcji gorące powietrze pochodzące z żeliwnego lub stalowego korpusu paleniska podczas spalania. Często stosuje się tu zamykane kratki nawiewowe, gdyż po wygaśnięciu ognia w palenisku przepływające przez komorę grzewczą powietrze wychładzałoby niepotrzebnie masę kumulacyjną pieca. Taki system mieszany stosuje się często, gdy pomieszczenie opalane jest nieregularnie i zachodzi potrzeba szybkiego dogrzania pomieszczenia lub zastosowania ograniczonej dystrybucji powietrza i dobierany jest odpowiednio do potrzeb i życzeń klienta. Wszystkie systemy pieców kaflowych można oczywiście wyposażyć w palenisko z dużą szybą, która zapewnia widok na ogień.

Przedstawiamy etapy wykonania tzw. “ciepłej obudowy kominka”. Została ona skonsuowana z płyt akumulacyjnych do budowy ścian oraz ceramicznych modułów akumulacyjnych, wykonanych z materiału posiadającego doskonałe parametry akumulacyjne AKUBETU, przeznaczonego do budowy kanałów. Wydłużają one drogę spalin z wkładu grzewczego kominka do komina, a tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym wysokotemperaturowym palenisku. W zabudowie znalazł się wkład kominkowy Bef Optim 7.

Ciepło promieniujące od ścian kominka, to najprzyjemniejsza forma ogrzewania. W kominkach akumulacyjnych ciepło gromadzone jest w kanale dymowo grzewczym o bardzo dużej masie i oddawane jest powoli poprzez obudowę pieca. W zależności od zastosowanej masy akumulacyjnej piec może potrzebować dłuższego czasu do osiągnięcia właściwej temperatury, jednak oddawanie ciepła trwa w sposób ciągły przez następne kilkanaście do dwudziestu kilku godzin.


Przedstawiamy etapy wykonania tzw. “ciepłej obudowy kominka”. Została ona skonstruowana z płyt akumulacyjnych do budowy ścian oraz ceramicznych modułów akumulacyjnych, wykonanych z materiału posiadającego doskonałe parametry akumulacyjne AKUBETU, przeznaczonego do budowy kanałów. Wydłużają one drogę spalin z wkładu grzewczego kominka do komina, a tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym wysokotemperaturowym palenisku.
W zabudowie znalazł się wkład kominkowy Bef Optim 7.
Systemy pieców akumulacyjnych pozwalają uzyskać efekt tradycyjnego kominka z odzyskiem bardzo dużej ilości ciepła.
Ciepło promieniujące od ścian kominka, to najprzyjemniejsza forma ogrzewania.
W kominkach akumulacyjnych ciepło gromadzone jest w kanale dymowo grzewczym o bardzo dużej masie i oddawane jest powoli poprzez obudowę pieca. Pozwala to uniknąć wysokich mocy szczytowych i dużych wahań temperatury w pomieszczeniu. W zależności od zastosowanej masy akumulacyjnej piec może potrzebować dłuższego czasu do osiągnięcia właściwej temperatury, jednak oddawanie ciepła trwa w sposób ciągły przez następne kilkanaście do dwudziestu kilku godzin. Dzięki temu nie musimy stale podkładać do paleniska, by mieć ciepło, a także nie jesteśmy narażeni na duże wahania temperatur w pomieszczeniu.

Aktualności